Συγκρίνοντας με τα παιδιά που επιλέγουν να κάνουν ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι τους, σε εμάς ο μαθητής που θα επιλέξει να κάνουμε μάθημα μαζί μέσα στην τάξη, απολαμβάνει μερικά μοναδικά προνόμια όπως:

 

  • Τα πάντα, από την επιλογή των χρωμάτων μέχρι την θέση του ρολογιού στον τοίχο, όλα έχουν διαμορφωθεί  με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν την συγκέντρωση του μαθητή.  
  • Μέσα στην τάξη υπάρχει όλος ο κατάλληλος οπτικοακουστικός εξοπλισμός ο οποίος είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι. 

  • Δεν υπάρχουν εξωτερικοί περισπασμοί ούτε κάποιος μπορεί να διακόψει το μάθημα, αλλά όλοι επικεντρώνονται σε αυτό που διδάσκονται εκείνη την στιγμή. 

  • Σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, όλοι έχουν να προσφέρουν στους συμμαθητές τους, ακόμη και ο πιο καλός μαθητής και ο πιο αδύναμος έχουν να δώσουν ιδέες ο ένας στον άλλο.

  • Ο ευγενείς ανταγωνισμός και το κλίμα παρέας, βοηθάει τα παιδιά και να θέλουν να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους αλλά και ταυτόχρονα να πηγαίνουν με κέφι στο μάθημα. 

  • Το μάθημα κι η εξέταση γίνεται στα πρότυπα του CEFR, όλοι οι μαθητές κρίνονται όχι μόνο με βάση τον εαυτό τους αλλά και με βάση την συνολική επίδοση του τμήματος, με αποτέλεσμα κανένας μαθητής να μην μπορεί να "κρύψει" τα κενά και τις αδυναμίες του, αλλά αντίθετα να γίνεται συλλογική προσπάθεια βελτίωσης και διόρθωσης.