Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Τest of Interactive English (TIE), για την εξεταστική του Ιουνίου 2018. 

 

Συγχαρητήρια σε όλους μας τους μαθητές για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν κατά την διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς!

Και εις ανώτερα!

 

Τα πτυχία του ΤΙΕ αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Β1, Β2, C1, C2 και η βασική διαφοροποίηση των εξετάσεων είναι ότι το test είναι achievement test, κάτι που σημαίνει πως ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποίηση ανάλογα με το επίπεδο που θα επιτύχει. 

Φορέας απονομής των πιστοποιητικών ΤΙΕ είναι το Gatehouse Awards, το οποίο είναι  διαπιστευμένο από το OFQUAL.

 

Επιτυχόντες TIE Exams Ιούνιος 2018

 

Test of Interactive English 

Name

Speaking

Writing

Final

Nena A.

B2

B2

B2

Konstantinos M.

B2

B1+

B2

Rania P.

C1+

B2+

C1

Styliani S.

C1

B2+

C1

Emmanouil S.

B2

B2+

B2

Ioannis M. 

 B1+

B2 

B2